Tijdelijke wet voor digitale ALV’s

02 aug 2021

Al sinds maart 2020 is de tijdelijke wet voor digitale ALV’s van kracht. Deze is in het leven geroepen om verenigingen en stichtingen meer mogelijkheden te geven voor de organisatie van en besluitvorming tijdens de ledenvergaderingen. Inmiddels is de tijdelijke wet tussentijds verlengd tot 1 oktober 2021.

Samengevat is het volgende geregeld:

  • ALV’s en bestuursvergaderingen kunnen volledig digitaal worden georganiseerd;
  • De jaarverantwoording kan door het bestuur van een vereniging of stichting met maximaal vier maanden worden uitgesteld, zonder dat instemming van de Algemene Vergadering of een ander bevoegd orgaan nodig is;
  • Besluiten in volledig elektronische vergaderingen die in strijd met de statuten op of na 16 maart 2020 hebben plaatsgevonden blijven onder voorwaarden geldig.

Wilt u meer weten?

Download dan de Notitie Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de tijdelijke wet.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met [email protected]

of 035 – 542 74 00

Ander nieuws