HBB DOET!

Onze medewerkers ondersteunen goede doelen- en vrijwilligersorganisaties
Lees meer

Het Branche Bureau levert een belangrijke bijdrage aan het succes van verenigingen en stichtingen in Nederland. Dit doen wij door het bieden van persoonlijke ondersteuning en advies vanuit verschillende expertises, zoals financiën en ledenadministratie, communicatie, secretariaatswerkzaamheden en verenigingsmanagement. Ondersteunende zaken, die nodig zijn om een vereniging of stichting goed te laten functioneren en te ontwikkelen, zodat besturen zich kunnen focussen op de kernactiviteiten. 

Vrijwillige ondersteuning

Met ons nieuwe initiatief HBB DOET! ondersteunen onze collega’s in hun vrije tijd goede doelen- of vrijwilligersorganisaties die niet de middelen hebben voor extra ondersteuning, maar dit wel goed kunnen gebruiken. Dit doen wij op vrijwillige basis. Samen komen we verder.

Heeft u onze ondersteuning nodig?

Organisaties die ondersteuning kunnen gebruiken op één van hieronder genoemde deelgebieden, kunnen een aanvraag bij ons indienen voor ondersteuning. Deze ondersteuning bieden wij onder de geldende voorwaarden kosteloos aan. Wij beperken ons daarbij tot organisaties met beperkte middelen en die een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mens en maatschappij. Hierdoor kunnen wij een steentje bijdragen aan het mooie werk waar deze organisaties zich voor inzetten!

HBB DOET! is bedoeld voor:

 • Kleinschalige verenigingen en stichtingen met ANBI- of SBBI-status
 • Goede doelen en belangenverenigingen binnen het werkveld van zorg & welzijn, duurzaamheid of milieu

Voorbeelden: kinderzorg en ontwikkeling, ouderenzorg, jeugdzorg, nabestaandenzorg, slachtofferhulp, vluchtelingenhulp, veteranenzorg, natuur- en milieuorganisaties en goede doelen.

Vakgebieden

Onze experts helpen u graag op weg met ondersteuning c.q. advies op een viertal vakgebieden:

Financiën
 • Quick scan en advies met betrekking tot uw financiële processen
 • Ondersteuning bij de inrichting van uw financiële administratie
 • Hand- en spandiensten, boekhoudkundige ondersteuning.
Communicatie
 • Helpen bij het formuleren van duidelijke (communicatie)doelstellingen.
 • Advies en tips om de juiste boodschap bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen.
 • Quick scan van uw website, social media of nieuwsbrief en aansluitend advies.
 • Advies over contentplanning gericht op effectieve en efficiënte communicatie
Verenigingsmanagement
 • Een brainstormsessie om uw missie, visie, strategie en actiepunten te bepalen.
 • Een training effectief en efficiënt vergaderen voor uw bestuur en/of werkgroepen.
 • Een quick scan van uw verenigingsstructuur inclusief advies en tips ter verbetering.
Secretariaat
 • Een screening van uw secretariële processen inclusief advies en tips ter verbetering
 • Hand- en spandiensten ter ondersteuning van uw secretariaatsvoering
 • Ondersteuning bij het up-to-date maken van uw ledenbestanden
 • Ondersteuning bij het opstellen van standaard e-mails/correspondentie

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is als volgt:

 1. Vul het digitale aanvraagformulier in
 2. Onze selectiecommissie neemt uw aanvraag in beraad
 3. Indien uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, nemen wij contact met u op voor een intake
 4. Na de intake geeft onze selectiecommissie definitief akkoord
 5. Wij maken concrete afspraken met u
 6. Wij verlenen u de gevraagde ondersteuning
 7. We sluiten de aanvraag af met een evaluatiegesprek

Neem contact met ons op!

Heeft u behoefte aan ondersteuning door HBB DOET? Aarzel dan niet en vul het aanvraagformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.