Tools

Inzicht in wensen en behoeften van uw leden

Branchestatistieken en data-analyse

De vraag naar informatie vanuit onze opdrachtgevers neemt alleen maar toe. Van het signaleren van trends, tot het inzicht krijgen in ontwikkelingen binnen de branche. Wij stellen branchestatistieken op, doen deskresearch en marktonderzoek. Onze systemen stellen ons in staat data te analyseren en te verrijken. Belangrijk hierbij is onze onafhankelijke positie en de borging van de vertrouwelijkheid. Wij stellen branchestatistieken op voor onder andere Vereniging Warmtepompen en Vereniging Veilig en Gezond Werken. Ook geven wij de informatie door aan het CBS.

Verenigingsonderzoek en ledenbinding

Het grootste deel van de dialoog tussen mensen en organisatie vindt digitaal plaats. Dat betekent een schat aan informatie om leden beter te leren kennen. Een belangrijke aanleiding voor ons om te blijven investeren in onze CRM-systemen.

Ledenbinding en -participatie kan worden bevorderd door ledenonderzoek. Want naast branche-informatie is de kennis over de achterban ook van groot belang. Daarom ontwikkelen wij ledenonderzoeken om de wensen en behoeftes duidelijk in beeld te krijgen.

Interesse in onze tools?

Indien u interesse heeft in onze tools, neem dan contact met ons op.
Ook bij vragen of specifieke wensen. Wij helpen u graag.