Fullservice dienstverlener voor ledenorganisaties en stichtingen

Wij geloven in

Krachtige samenwerking
voor meer impact

De enige constante binnen onze maatschappij is de verandering. Wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, innovaties, maar ook economische, juridische en sociale verandering zien wij dagelijks om ons heen. Als ondernemer is het soms een behoorlijke uitdaging om te anticiperen op alle veranderingen. In Nederland weten we elkaar daarom, meer dan in de meeste andere landen, te vinden binnen verenigingen en stichtingen. Het collectief maakt ons sterk, helpt ons bij de dagelijkse bedrijfsvoering en kan bijsturen ten aanzien van landelijk beleid.

Het Branche Bureau

Wij zijn een fullservice dienstverlener voor branche-, beroeps-, patiëntenverenigingen en stichtingen. Onze kennis, expertise en netwerken zetten we in om verenigingen en stichtingen succesvol te laten zijn. We werken vanuit persoonlijk contact, samenwerking en partnership. Wij hebben een zeer diverse portefeuille met onder andere een focus op zorg en welzijn, klimaat en duurzaamheid en veiligheid.

Verenigingsmanagement

Wij ondersteunen en adviseren bij belangenbehartiging en het realiseren van uw verenigingsdoelstellingen.

Ledenadministratie en financiën

Efficiënt en transparant financieel management. Wij geven real time inzicht in uw ledenbestand. Alles AVG-proof.

Backoffice

Ons team van managementassistenten zorgt voor structuur, grip en overzicht. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor de leden.

Kwaliteitsborging

Wij ontwikkelen en bewaken het proces van persoons- en bedrijfscertificering. 

Communicatie en events

Vergroten van zichtbaarheid en vindbaarheid. Heldere communicatie, zowel online als offline.

Opleidingen en ontwikkeling

Professionele opleidingscoördinatie en – management

Meer over ons

Europese Verenigingen

Nederland als basis voor Europese verenigingen. Wij bieden een solide basis en ondersteunen ook deze verenigingen met veel plezier.

Vereniging oprichten

Wordt het een vereniging, stichting, federatie of coöperatie? Wij ondersteunen bij het maken van keuzes en helpen bij de oprichting en inrichting. Samen doorlopen we ons stappenplan.

HBB DOET!

In onze vrije tijd ondersteunen we op vrijwillige basis goede doelen- en vrijwilligersorganisaties die niet de middelen hebben voor extra ondersteuning. Samen komen we verder.

Recente projecten

Projectmatig werken betekent flexibiliteit voor onze opdrachtgevers. Samen maken wij bijzondere projecten mogelijk.

Kijk hier voor meer cases

Vakbeurs brengt mensen samen

Voor verenigingen en stichtingen is het belangrijk om zichtbaar te zijn bij de juiste doelgroepen en om de achterban te kunnen ontmoeten.
Het gericht deelnemen aan vakbeurzen kan daar een heel goed middel voor zijn. 

Lees meer

 

Wervingsvideo STEK

Examenbureau STEK kampte met een tekort aan examinatoren. Werving via advertenties en LinkedIn berichten leverden geen nieuwe kandidaten op. Samen met STEK en AeresTech Productions bedachten wij een videoconcept.

Lees meer

Ondersteuning transitie

Overheidsorganisaties moeten zo veel mogelijk informatie actief openbaar maken (Wet open overheid, Woo). ‘De archiefsector kan de oplossing bieden!’, zo werd gepleit in de webinar van onze klant KVAN in april. Sindsdien is er een beweging ingezet voor een transitie, het archief van de toekomst

Lees meer

Benieuwd naar wie we zijn en wat we doen?

Graag nodigen wij u uit voor een kop koffie.