Fullservice dienstverlener voor ledenorganisaties en stichtingen

Wij geloven in

Krachtige samenwerking
voor meer impact

De enige constante binnen onze maatschappij is de verandering. Wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, innovaties, maar ook economische, juridische en sociale verandering zien wij dagelijks om ons heen. Als ondernemer is het soms een behoorlijke uitdaging om te anticiperen op alle veranderingen. In Nederland weten we elkaar daarom, meer dan in de meeste andere landen, te vinden binnen verenigingen en stichtingen. Het collectief maakt ons sterk, helpt ons bij de dagelijkse bedrijfsvoering en kan bijsturen ten aanzien van landelijk beleid.

Het Branche Bureau

Wij zijn een fullservice dienstverlener voor branche-, beroeps-, patiëntenverenigingen en stichtingen. Onze kennis, expertise en netwerken zetten we in om verenigingen en stichtingen succesvol te laten zijn. We werken vanuit persoonlijk contact, samenwerking en partnership. Wij hebben een zeer diverse portefeuille met onder andere een focus op zorg en welzijn, klimaat en duurzaamheid en veiligheid.

Verenigingsmanagement

Wij ondersteunen en adviseren bij belangenbehartiging en het realiseren van uw verenigingsdoelstellingen.

Ledenadministratie en financiën

Efficiënt en transparant financieel management. Wij geven real time inzicht in uw ledenbestand. Alles AVG-proof.

Backoffice

Ons team van managementassistenten zorgt voor structuur, grip en overzicht. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor de leden.

Kwaliteitsborging

Wij ontwikkelen en bewaken het proces van persoons- en bedrijfscertificering. 

Communicatie en events

Vergroten van zichtbaarheid en vindbaarheid. Heldere communicatie, zowel online als offline.

Opleidingen en ontwikkeling

Professionele opleidingscoördinatie en – management

Meer over ons

Europese Verenigingen

Nederland als basis voor Europese verenigingen. Wij bieden een solide basis en ondersteunen ook deze verenigingen met veel plezier.

Vereniging oprichten

Wordt het een vereniging, stichting, federatie of coöperatie? Wij ondersteunen bij het maken van keuzes en helpen bij de oprichting en inrichting. Samen doorlopen we ons stappenplan.

HBB DOET!

In onze vrije tijd ondersteunen we op vrijwillige basis goede doelen- en vrijwilligersorganisaties die niet de middelen hebben voor extra ondersteuning. Samen komen we verder.

Recente projecten

Projectmatig werken betekent flexibiliteit voor onze opdrachtgevers. Samen maken wij bijzondere projecten mogelijk.

Kijk hier voor meer cases

Digitalisering STEK Examenproces

In samenwerking met partner Paragin is het volledige STEK examenproces op een gebruiksvriendelijke, efficiënte en veilige manier online ingericht.  Van aanmelden kandidaten, facturatie, examinering, tot het verstrekken van certificaten. Het hele proces is nu online geborgd.

KVAN

Branding en communicatieadvies

KVAN en Brain zijn in 2021 gefuseerd. Zij vroegen ons  om een heldere mission statement en merkbelofte te ontwikkelen voor de nieuwe vereniging KVAN.

De archieffunctie is aan het veranderen. Door de digitalisering is er de laatste jaren een nieuwe dynamiek rondom informatiebeheer ontstaan en speelt de vraag welke rol de vereniging hierin inneemt.

Lees meer

Ontwikkeling nieuwe platform over bodemenergie

Van strategie tot de ontwikkeling van een multi-website. Professionals in de bodemenergie en iedereen die in de keten te maken heeft met de aanschaf en exploitaite van duurzame energiesystemen vindt hier informatie. Alles onder één dak!

Benieuwd naar wie we zijn en wat we doen?

Graag nodigen wij u uit voor een kop koffie.