Het archief als nutsvoorziening | Transitie archiefsector

08 dec 2023

Overheidsorganisaties moeten zo veel mogelijk informatie actief openbaar maken (Wet open overheid, Woo). Het realiseren van een heldere en duurzame publicatievorm voor deze informatie is voor hen een uitdaging. ‘De archiefsector kan de oplossing bieden!’, zo werd gepleit in de Food for Thoughts webinar van onze klant KVAN in april.

Archiefinstellingen die bijdragen aan een open, betrouwbare en presterende overheid.

Transitie
Sindsdien is er een beweging ingezet voor een transitie, het archief van de toekomst: Het archief als nutsvoorziening, van centrale naar verdeelstation. Waarin de gebruiker centraal staat. KVAN neemt het voortouw in de transitie van centrale naar verdeelstation. Vertegenwoordigers van KVAN nemen hierin actief deel. Het bestuur van KVAN werkt voor de ontwikkelingen op dit gebied samen met het Nationaal Archief en VNG Realisatie.

Ondersteuning
Ook ondersteunt KVAN de (instellings)leden in dit traject door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren, hulpmiddelen zoals de whitepaper op te stellen en best practices te verzamelen en te delen. Wij mogen de branchevereniging hierin ondersteunen en dat doen we graag. We organiseren en ondersteunen in de webinars, houden een themapagina bij op de site om de leden mee te nemen en hebben de vormgeving gedaan van de whitepaper. Daarnaast informeren we over de ontwikkelingen via de LinkedInpagina van KVAN. Dit thema is ook het onderwerp voor het jaarlijks congres dat wij met een projectteam van actieve leden organiseren: Archiefdag 2024.

Wij wensen de leden van KVAN veel inspiratie met de whitepaper om de eerste stappen te maken.

Resultaat


Whitepaper


Themapagina website


Presentatie Panelgesprek en LinkedIn bericht Archiefdag 2023


App congres

Meer weten?
Wil je meer weten of dat we meedenken in een project? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00.

Andere cases