Verenigingsmanagement

Uw partner bij belangenbehartiging en uitvoering van uw doelstellingen
Lees meer

Op maat gemaakt

Naast algemene zaken vraagt iedere sector, vereniging of stichting om een eigen aanpak. Onze kennis van de markt en de ontwikkelingen en trends daarbinnen, zijn van grote toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Belangenbehartiging

Het met elkaar bepalen welke issues belangrijk zijn en hoe we die onder de aandacht  bij de belangrijkste stakeholders krijgen.

Beleid

Jaarlijks met elkaar vaststellen wat de doelen en begroting zijn en daar ook het beleid op laten aansluiten.

Marktmonitoring

Bijhouden van marktontwikkelingen middels vakliteratuur, congressen en kennissessies.

Strategisch advies

Faciliteren van strategische sessies en missie-visie trajecten.

Bestuurssecretariaat

Bewaken van de vastgestelde doelen, notuleren van vergaderingen en bijhouden van besluiten en te nemen stappen. 

Issuemanagement

Vaak in samenwerking met externe partners werken wij aan het beïnvloeden van de politieke agenda.

De medewerkers van Het Branche Bureau ondersteunen onze branchevereniging op professionele én prettige wijze. Door een goed verenigingsmanagement en -secretariaat, in- en externe communicatie en het runnen van ons opleidingsbureau kunnen wij de belangen van onze leden effectief dienen. 

 Frank Agterberg – Voorzitter

Ledenbinding en verenigingsmanagement

Als belangenorganisatie bevindt u zich in een boeiend, en vaak ook ingewikkeld speelveld. U verdeelt uw aandacht tussen lange termijn zaken als wet- en regelgeving, middellange termijn zaken als onderwijs en kwaliteit en korte termijn zaken in de vorm van directe toegevoegde waarde voor uw leden. Daarnaast is het ook nog eens zo dat niet al uw leden dezelfde wensen hebben. Vaak zien we dat de specifieke wensen van leden afhankelijk zijn van bedrijfsgrootte, geografische ligging en aard van de ondernemer.

Sparringpartner bestuur

Samenwerken met besturen en werkgroepen om de verenigingsdoelstellingen te bereiken, dat is wat ons dagelijks bezighoudt. Het Branche Bureau is de spin in het web tussen uw achterban, stakeholders en bestuurders. Samen met onze klanten signaleren wij markt- en maatschappelijke ontwikkelingen. We pakken belangrijke issues op richting de politiek en bewaken de processen. Vanuit kennis en ervaring geven wij u graag advies of leiden u daar waar nodig door processen heen.

Door constante monitoring van uw sector weten wij welke belangen er spelen. En kunnen we dat als geen ander doorvertalen naar concreet beleid en/of acties. Omdat het besturen van een vereniging of stichting iets anders is dan ondernemen, helpen wij u bij de dynamiek die dit met zich meebrengt. Of dit nou bestuursrechtelijk, politiek, strategisch of operationeel is, wij zijn uw partner!

Wilt u meer weten?