Opleidingen en ontwikkeling

Verandering is de enige constante
Lees meer

Life-Long-Learning

Het belang van ontwikkelen en mee-ontwikkelen staat steeds meer centraal in organisaties, zeker als deze er van overtuigd zijn dat de mens het belangrijkste kapitaal van een organisatie is. Ook voor organisaties die belangen behartigen is dit merkbaar door een steeds sterker stijgende vraag naar opleidingen, cursussen en ontwikkelprogramma’s. Als branchevereniging of stichting vragen uw leden mogelijk om deze te ontwikkelen, te beheren en te faciliteren.

Opleidingscoördinatie

Wij hebben professionele opleidingscoördinatie en -management in huis waarmee wij u en uw achterban ontzorgen. Als u uw aandacht geeft aan de inhoud zorgen wij voor een soepele cursusadministratie (ook financieel), de organisatie van docenten, de locaties en de deelnemers. Wij verstrekken certificaten, onderhouden contact met externe organisaties zoals CITO en opleiders en informeren u over de voortgang en resultaten. U de inhoud, wij de vorm en organisatie!

Wij werken voor

Wilt u meer weer weten?