Kwaliteitsborging

Vakmanschap, veiligheid en kwaliteit staan aan de basis van succesvolle branches
Lees meer

Waarom kwaliteitsborging?

 

Vakmanschap, veiligheid en kwaliteit staan aan de basis van succesvolle branches. Om die te borgen zijn er kwaliteitsregelingen in veel verschillende vormen. De vraag naar kwaliteit, kwalificaties en veiligheid neemt alsmaar toe en daarmee ook de vraag naar borging en aantoonbaarheid er van. Deze is soms geïnitieerd door de sector zelf maar vaak ook vanuit een wettelijk omschreven kader opgelegd.

Onderscheidend vermogen

Onderscheidend zijn of blijven in de markt (-keten) en het onderscheidend vermogen vergroten.

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen ontwikkelen, beheren en registreren.

Imago en beeldvorming

Juiste communicatie en marketing van uw kwaliteitskeurmerk, zorgt voor positieve beeldvorming over uw branche. 

Verzekering

Als certificaathouder kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen en procedures in de sector.    

Marktkansen

Kwaliteitssystemen zorgen voor een beter imago. Een beter imago zorgt voor vergroting van de marktkansen binnen uw branche.

Vindbaarheid

Vindbaarheid van gekwalificeerde personen of bedrijven binnen een register zorgen voor inzicht en onderscheidend vermogen van uw leden.

Wat doen we?

Wij herkennen dit belang en hebben veel ervaring op het gebied van sectorale kwaliteitsborging. Zo bieden we ondersteuning bij het opzetten van kwaliteitssystemen, registers en erkenningen. Ook ontwikkelen we proces-, persoons- en bedrijfscertificering. Al dan niet onder accreditatie en altijd in samenwerking. 

Hoe doen we dat?

Heel simpel, vooral met u! Het Branche Bureau ondersteunt u bij het ontwikkelen, uitvoeren en registreren van proces-, persoons- en bedrijfscertificering en erkenningen. Deze zijn soms geïnitieerd door de sector zelf en vaak ook vanuit een wettelijk omschreven kader. Wij passen niet alleen graag op de winkel, maar dragen ook graag bij aan de nodige innovaties, veranderingen en verbeteringen in uw sector. Alleen vanuit echte samenwerking komt uw branche immers verder.

Educatie en examenbureau

Om de medewerkers binnen uw branche op het gewenste niveau te krijgen of te houden, of om de medewerkers naar een next level te brengen, ontwikkelen en organiseren wij in samenwerking trainingen en opleidingen. Zowel klassikaal, in company, digitaal of in hybride vorm. Alles kan.

Uiteraard houden wij ook sluitende registraties bij van de examens.

In de praktijk

STEK is een onafhankelijke stichting op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de installatiesector. STEK is een door de overheid aangewezen exameninstelling en is schemabeheerder van verschillende modules voor bedrijfscertificering. Het Branche Bureau is als uitvoerder betrokken bij het gehele proces. Van ontwikkelen tot en met uitvoering van het schemabeheer van het STEK Certificaat onder accreditatie.

Wilt u meer weer weten?