Brand Identity SHPV

19 dec 2022

SHPV is een landelijke organisatie van gemeenten. Zij beheren een digitaal platform voor het ontsluiten en afhandelen van parkeer- en verblijfsrechten en heffingen.

Door middel van betrouwbare (open) data verleent SHPV diensten voor openbaar parkeren en verblijven.

SHPV sluit namens gemeenten in Nederland, contracten met providers van mobiele betaalapps en zorgen zij voor de financiële afhandeling. Dit gebeurt op basis van kentekenherkenning. Hierdoor kunnen eindgebruikers parkeren met een app.

Dit levert veel data op. Deze data  (beschikbare open data)  kan worden ingezet bij gemeentelijk beleid, handhaving en andere toepassingen in samenwerking met aanbieders van mobiliteitsapplicaties. Het belang van de eindgebruiker staat daarbij voorop.

Opdracht
SHPV wil meer naamsbekendheid en haar dienstverlening helder positioneren.

Strategiesessie
In een aantal sessies hebben we geholpen om helder te krijgen wat de klant precies wil vertellen, wie de doelgroepen zijn en welke keuzes er genomen kunnen worden.

Communicatieadvies
Vertel een duidelijk verhaal en mijdt ambtelijk taalgebruik. Door de inzet van helder en kort opgestelde teksten en beeld kom je online beter over. Zet veel voorbeeld cases in zodat gemeenten weten wat er allemaal mogelijk is. De moniliteitstransitie is in volle gang, steden moeten schoner, duurzamer en leefbaarder, daar is vrijwel iedereen het over eens. Een gedegen en goed doordachte gebiedsaanpak is belangrijker dan ooit.
Steeds meer steden stellen een milieuzone of Zero Emissie Zone in. Het doel van het instellen van een milieuzone is de bescherming van het milieu tegen de uitlaatstoffen van de geweigerde voertuigen. Om gemeenten beter te kunnen faciliteren in het gebruik van milieuzones (Verblijven) kan ook kentekenregistratie worden ingezet.  

Nieuw logo
Het bestaande logo voldeed niet meer. Wij betrokken een extern designteam bij deze opdracht.

 

www.shpv.nl

Meer weten?
Heeft u vragen over dit specifieke project of heeft u zelf een vraagstuk op het gebied van positionering of communicatiestrategie? 
Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00. 

 

Andere cases