HBB Doet! biedt organisaties kosteloze ondersteuning

17 dec 2021

Goede doelen- en vrijwilligersorganisaties zetten zich belangeloos in voor het welzijn van de medemens en kunnen vaak wel wat extra ondersteuning gebruiken. Maar wat nou als hiervoor geen middelen beschikbaar zijn? Dan kunnen zij aankloppen bij HBB DOET! Met dit nieuwe initiatief ondersteunen medewerkers van HBB in hun vrije tijd goede doelen- of vrijwilligersorganisaties

Steentje bijdragen op specifieke vakgebieden

Organisaties die advies kunnen gebruiken op het gebied van secretariaatsvoering, leden- en financiële administratie, communicatie of strategische vraagstukken, kunnen een aanvraag bij HBB indienen voor vrijwilligerswerk. Dit geldt alléén voor organisaties met beperkte middelen, die een bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mens en maatschappij. Hiermee wil HBB vanuit haar vakgebied een steentje bijdragen aan het belangrijke werk van deze organisaties.

Kleinschalige initiatieven en goede doelen

“Voor de voedselbank in Naarden hebben wij onlangs een inzamelingsactie gehouden met alle medewerkers. Dat was een groot succes! Veel medewerkers gaven aan vaker een bijdrage te willen én kunnen leveren. Vanuit die gedachte is HBB DOET! ontstaan”, aldus Melanie van Dormael, directeur van Het Branche Bureau. “Samen hebben we nagedacht hoe wij met collega’s, vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, op structurele basis iets kunnen doen. We kwamen al snel tot de conclusie dat wij het best een bijdrage kunnen leveren door te doen waar wij als bureau goed in zijn met z’n allen. Namelijk: het bieden van ondersteuning en advies om verenigingen en stichtingen succesvol te laten zijn. Voor HBB DOET! kunnen wij dit inzetten als vrijwilligerswerk zodat we hiermee juist óók kleinschalige initiatieven en goede doelen kunnen helpen.

Vrijwilligerswerk komt vanuit een intrinsieke motivatie om je belangeloos in te zetten voor een ander.”

Wij willen onze expertise graag inzetten voor organisaties die een duwtje in de goede richting hard nodig hebben maar zich niet in de positie bevinden om hier iemand voor in te huren. De drive achter HBB DOET! is dat vrijwilligerswerk komt vanuit een intrinsieke motivatie om je belangeloos in te zetten voor een ander. Ik ben er trots op dat wij dit met ons supergemotiveerde en enthousiaste team kunnen doen! Wij nodigen organisaties dan ook van harte uit om zich via onze website aan te melden voor ondersteuning.”

Eerste vrijwilligersproject biedt mogelijkheden

Langeveldshof biedt dagbesteding voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het dagbestedingscentrum in Lisse bestaat nu zo’n twee jaar en is toe aan een volgende stap, met mogelijkheden voor uitbreiding van de dienstverlening en extra locaties in de Bollenstreek. Om te helpen de koers te bepalen, hebben medewerkers van HBB DOET! voor Langeveldshof een strategiesessie met het team gehouden. Tijdens de sessie is gezamenlijk de richting bepaald voor de komende paar jaar en is dit verder uitgewerkt tot een praktisch uitvoerbaar stappenplan, waar het team meteen mee aan de slag is gegaan. Het allereerste vrijwilligersproject van HBB DOET! is daarmee een mooi praktijkvoorbeeld. HBB DOET! is bedoeld voor:

  • Kleinschalige verenigingen en stichtingen met ANBI- of SBBI-status
  • Goede doelen- en belangenverenigingen binnen het werkveld van zorg & welzijn, duurzaamheid of milieu
  • Voorbeelden: kinderzorg en ontwikkeling, ouderenzorg, jeugdzorg, nabestaandenzorg, slachtofferhulp, vluchtelingenhulp, veteranenzorg, natuur- en milieuorganisaties en goede doelen

Voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen verwijzen wij u naar de website van Het Branche Bureau: www.hbb.nl/hbbdoet

 

Ander nieuws