Nieuwe sector bij Het Branche Bureau: Cultuur en Maatschappij

05 feb 2024

HBB mag een nieuwe klant welkom heten: Stichting AdamNet. Dit is de netwerkorganisatie van 29 Amsterdamse bibliotheken en erfgoedinstellingen, oftewel ‘Wij zijn het geheugen van Amsterdam’. Deze stichting is een mooie aanvulling op twee bestaande klanten, KVAN en WO2NET. Deze opdrachten vallen onder onze nieuw sector: Cultuur en Maatschappij.

Op dit moment mogen wij weer een nieuwe opdracht inhuizen: Stichting AdamNet. Wij gaan de deelnemers- en financiële administratie en het secretariaat doen. Ook zullen we op projectbasis gaan ondersteunen bij evenementen.

Nieuwe klant: AdamNet, het geheugen van Amsterdam
De stichting AdamNet vormt een netwerk van Amsterdamse bibliotheken en erfgoedinstellingen dat collecties met betrekking tot de stad Amsterdam op innovatieve wijze verbindt. Samen hebben de 29 AdamNet-bibliotheken miljoenen boeken, duizenden tijdschriften, diverse multimedia en nog veel meer ter beschikking. ‘Gezamenlijk werken we aan kennisuitwisseling tussen professionals en aan een digitale infrastructuur die burgers, docenten, onderzoekers en bedrijven in staat stelt de rijkdom aan collecties in de stad te exploreren en te exploiteren.’

Voor de financiering van haar werkzaamheden wordt AdamNet daarnaast ondersteund door het Amsterdam Museum, Stadsarchief Amsterdam, internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Universiteitsbibliotheek VU en Universiteitsbibliotheek UvA.

Afgelopen jaar uitbreiding met WO2NET
Afgelopen jaar is ons klantenportefeuille uitgebreid met: WO2NET. Deze nieuwe organisatie heeft tot doel het verder uitbouwen van www.oorlogsbronnen.nl. Een digitaal portaal dat de archieven van talloze instellingen die over informatie beschikken over de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbindt op een aansprekende manier.

Ook zal WO2NET nieuwe activiteiten in samenwerking met musea, herinneringscentra en de organisaties die betrokkenzijn bij herdenken (4 mei) en vieren (5 mei) starten. Alles wat WO2NET gaat doen is erop gericht om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog op indringende wijze over te kunnen blijven brengen, ook op jonge generaties. Dat verhaal doet ons blijvend beseffen dat vrede, vrijheid en democratie geen vanzelfsprekendheden zijn.

Wij ondersteunen de stichting met het voeren van de financiële- en projectadministratie en ook met de personeels- en salarisadministratie.

Aanvulling op KVAN
Beide stichtingen zijn een aanvulling op onze opdrachtgever KVAN, de Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland. Zij verenigt professionals en instellingen in de archiefsector en behartigt de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert en ondersteunt samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

Deze vereniging ondersteunen wij in verenigingsmanagement, secretariaat, ledenadministratie, financiële administratie en communicatie. Samen met de programmacommissie van actieve leden organiseren wij hun jaarlijks congres: Archiefdag. Hiervoor verzorgen wij ook de promotie.

Wij zijn blij dat wij deze klanten op het gebied van Cultuur en Maatschappij mogen ondersteunen.

Voor meer informatie
Wil je meer weten of heb je ondersteuning nodig? Neem contact op met ons op via [email protected] of bel ons op 035 – 542 74 00.

Ander nieuws