PHOE Opleiding Waterstof van start

12 dec 2023

Na een lange en zorgvuldige voorbereiding kan de opleiding Waterstof van start gaan! Op 29 februari 2024 gaat PHOE met de eerste les aftrappen. Vanuit HBB Opleidingen ondersteunen wij dit traject.

Anita: ‘Waterstof is een hot topic en het biedt ontzettend veel kansen en uitdagingen, nu en in de toekomst.’ Het zal je vast niet ontgaan zijn, experimenten met vliegtuigen op waterstof, eind oktober 2023 de start van de aanleg van het landelijke waterstofnetwerk van Gasunie én er zijn al enkele auto’s op waterstof en bijbehorende tankstations in Nederland.

Je kunt niet om de ontwikkeling van technische oplossingen met waterstof als energiedrager heen, maar waar begin je? Wat kun je er wel/niet mee? Wat zijn de kansen en uitdagingen van de toepassing van waterstof op verschillende momenten in verschillende logistieke en productieprocessen?

Tijdens deze opleiding biedt PHOE een diepgaand begrip van het Nederlandse energiesysteem en de energiemarkt, met de focus op de cruciale rol van waterstof in de energietransitie. Het hoofddoel is om het complexe energiesysteem en de verschillende aspecten van waterstof te leren begrijpen en te analyseren. Bovendien leren de deelnemers onderscheid te maken tussen feiten en fabels over waterstof.

Anita: ‘We zijn nu met onze collega’s van Communicatie de promotie voor deze opleiding aan het maken en kijken uit naar de eerste lessen in februari.’

Voor meer informatie
Neem contact op met Anita de Vries via [email protected]
> Meer informatie op phoe.nl

Ander nieuws