Hoogtepunten uit de duurzame warmtesector

14 apr 2023

Wekelijks publiceert Stichting Warmtenetwerk actuele artikelen en nieuwsberichten voor en over de duurzame warmtesector. In dit jaarmagazine zijn de hoogtepunten uit 2022 speciaal voor de deelnemers van Stichting Warmtenetwerk gebundeld. Zo werd er het afgelopen jaar vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan de vele inspirerende warmteprojecten in ons land. Wij zijn verheugd dat er steeds meer aansprekende voorbeelden van verduurzaming van de gebouwde omgeving bijkomen! Daar werken de deelnemende organisaties met z’n allen hard aan.

In het magazine
Het magazine opent met een feestelijke terugblik op het Warmte Congrestival, dat Stichting Warmtenetwerk op 8 december 2022 organiseerde. Dit evenement was niet alleen volledig uitverkocht, maar ook zeer succesvol in het inspireren en verbinden van de bezoekers.

Ook is Stichting Warmtenetwerk alweer anderhalf jaar op weg met de Warmteprojectentool. Deze tool helpt nieuwe initiatieven op weg aan de hand van data en informatie over reeds bestaande warmteprojecten. Er worden steeds meer projecten aan toegevoegd en sinds een paar maanden wordt ook de CO2-prestatie van de warmtenetten erin bijgehouden.

Daarmee maken we graag een bruggetje naar de Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving van RVO, waarover een artikel in dit magazine niet ontbreekt: hieruit blijkt dat het aandeel hernieuwbare warmte in grote warmtenetten een vlucht heeft genomen naar 38,5% in 2021. Verder lees je over een aantal aansprekende projecten waar de verduurzaming van warmtenetten met inzet van lokale bronnen en bijvoorbeeld warmte-/koudeopslag in de bodem worden gerealiseerd.

Kortom: een bomvolle editie van het jaarlijkse WN Magazine, verantwoordelijk zijn voor de samenstelling en de eindredactie. Een prettige en goede samenwerking is daarbij het sleutelwoord. En dat geldt des te meer voor de energietransitie in het algemeen. Met diverse opdrachtgevers in het domein Klimaat en Energie, met ieder hun eigen uitdagingen en vraagstukken, stimuleren wij als HBB ook de onderlinge samenwerking en kennisdeling van harte.

Andere cases