Kennisoverdracht als drijfveer, interview met Anita de Vries

14 apr 2023

Voor diverse verenigingen en stichtingen verzorgt Het Branche Bureau de opleidingen en examens. Anita de Vries is nu bijna een jaar aan de slag als opleidingsmanager. Zij werkt al 10 jaar bij Het Branche Bureau in verschillende functies, maar is altijd betrokken geweest bij opleidingen en examens van onze opdrachtgevers, die daarmee te maken hebben. Tijd voor een kort interview met Anita over kennisdelen, samenwerken en haar persoonlijke drijfveren.

Anita, vertel eens iets over jouw rol als opleidingsmanager bij Het Branche Bureau.

“Binnen Het Branche Bureau hebben wij twee teams die zich bezighouden met opleidingen en examinering. Zij zorgen er in het kort voor dat de lessen en examens kunnen plaatsvinden, faciliteren de locaties, zorgen voor de verstrekking van de uitslagen en reiken de diploma’s of certificaten uit. Dus eigenlijk verzorgen wij de complete logistieke gang van zaken en het volledige proces rondom de examens. Dat vergt veel planning en organisatie, en betekent ook dat we veel contact hebben met  bijvoorbeeld docenten en examinatoren. Aan alles wordt gedacht, zoals het zoeken en faciliteren van geschikte les- of examenlocaties, het beschikbaar stellen van lesmaterialen oor de correcte financiële afwikkeling met de deelnemers. Onze organisatie is daar volledig op ingericht qua mensen, middelen en systemen.

En als opleidingsmanager begeleid ik de teams, houd ik het overzicht van alle planningen en zorg ik dat alles goed op elkaar aansluit en goed loopt. Daarbij is het ook belangrijk om goed te kijken naar piekbelastingen en ervoor te zorgen dat het team optimaal kan werken. Uiteindelijk is het doel dat de klanten en de deelnemers alleen bezig zijn kennis tot zich te nemen en zich alleen hoeven te focussen op de inhoud of lesstof. Zo ontzorgen wij de opdrachtgever én de deelnemer.”

Aan wat voor soort opleidingen moeten we dan denken?

“Veel stichtingen en verenigingen waar wij voor werken, hebben als doel kennis over te dragen. Soms hangt daar ook een wettelijke noodzaak aan, bijvoorbeeld om professionals in de desbetreffende branche te certificeren. Ik zal een voorbeeld geven. Wij werken o.a. voor Branchevereniging Bodemenergie, waarvan alle leden werken aan energiesystemen die warmte en koude halen uit de ondergrond. Daarvoor moet dus in de grond geboord worden. Om aan die systemen te mogen werken, moet je bepaalde examens behaald hebben om de verplichte certificering te behalen. Maar los van wettelijke verplichtingen, is ook het borgen van voor de diverse branches waar wij voor werken, belangrijk. Daar heb je specifieke kennis en dus opleidingen voor nodig. Voor Branchevereniging Bodemenergie faciliteren wij deze opleidingen.

Voor Stichting PHOE verzorgen wij verschillende Post HBO-opleidingen op het gebied van energie in de meest brede zin des woords. Deze worden bij ons in Naarden gegeven en ook incompany. PHOE werkt al 35 jaar lang aan het delen van gedegen kennis en kunde met betrekking tot energie. Als je een van de opleidingen van PHOE volgt, weet je echt álles over energie! Daarnaast zijn er ook vaardighedentrainingen, zoals Advieskunde, gericht op het ontwikkelen van skills voor adviesgesprekken en het ontwikkelen van manieren om je omgeving meer te betrekken.

Dus veel opleidingen op het gebied van energie.

“Ja, maar we verzorgen ook andere opleidingen voor andere opdrachtgevers, hoor! Voor VVGW (Vereniging Veilig en Gezond Werken) verzorgen wij bijvoorbeeld e-learningmodules en Face-Fit Tester examens. Deze examens worden op onze opleidingslocatie in Naarden afgenomen. Voor het Ivoren Kruis worden ook opleidingen en trainingen verzorgd, zoals ‘Houd je mond gezond’, voor Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs verzorgen wij examens en bijscholingsexamens en voor STEK verzorgen wij het examenbureau o.a. F-gassen examens en ACB-examens sinds januari en EPDB-examens.”

Zo, dat is nogal wat!

“Dat klopt! En door de diversiteit hebben we in de loop der tijd veel ervaring opgebouwd, die we weer kunnen inzetten voor andere opdrachtgevers. Zo kunnen we steeds meer meerwaarde bieden. Het is sowieso fijn om met een professioneel team te kunnen bijdragen aan het opbouwen en borgen van kennis. We doen dit met z’n allen. Dat geeft heel veel voldoening!”

Waarom denk je dat organisaties dan juist bij Het Branche Bureau aankloppen?  

“Het opzetten en organiseren van opleidingen is heel veel werk en kost dus heel veel tijd. Stichtingen en verenigingen hebben niet altijd de tijd of de mankracht om dit zelf te doen. Het volume is vaak dusdanig groot, dat dit een bepaalde professionaliteit vraagt. Het organiseren van een enkele kennismiddag is bijvoorbeeld iets heel anders dan meerdere kennissessies of een compleet opleidingsprogramma. Dat kunnen de bestuurders niet allemaal zelf doen. Daarnaast heb je simpelweg ook de skills en kwaliteit nodig om alles op te kunnen zetten en uit te kunnen voeren. Wij hebben de mensen in huis, de systemen die nodig zijn en wij kunnen grote volumes aan omdat daar  dagelijks hard aan wordt gewerkt. Uiteraard betrekken we de opdrachtgevers voor de inhoudelijke kennis en het curriculum van de opleiding. Zo zien zij ook dat wij zorgvuldig en accuraat zijn en dat wij  zorgen voor een goede planning, waardoor alles goed op elkaar wordt afgestemd en vlekkeloos verloopt. Alle kaders en uitgangspunten worden van tevoren besproken zodat er ver vooruitgewerkt kan worden. Dan heb je ruim de tijd om processen, procedures en draaiboeken af te stemmen en vast te leggen, zodat alles voor docenten, opdrachtgevers en de deelnemers vlekkeloos verloopt.”

En hoe zit het dan met de examinering en/of certificering?
“Eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde. Wij zorgen ervoor dat alle examens op rolletjes lopen zodat opdrachtgevers daar geen omkijken naar hebben. Zo simpel is het eigenlijk, ja! Neem als voorbeeld STEK: Wij zijn de schakel tussen examinator, examenkandidaat, examenlocatie en directie. Daardoor kunnen wij het gewenste kwaliteitsniveau bieden en zorgen we er samen voor dat alles goed verloopt, met hopelijk een mooi eindresultaat voor de kandidaten!”

Wat is jouw grootste drijfveer?

Bijdragen aan kennisoverdracht! Ik vind het enorm belangrijk dat kennis goed gedeeld wordt. Ik heb zelf geen technische kennis over energie om direct iets te doen aan de energietransitie, die ik heel belangrijk vind. Door mijn rol als opleidingsmanager kan ik daar indirect tóch mijn steentje aan bijdragen, ook al is dat niet direct zichtbaar. Onze werkzaamheden vinden voornamelijk achter de schermen plaats. Onze bijdrage vertaalt zich in de impact die deelnemers aan de diverse opleidingen en examens kunnen maken voor de energietransitie.

En als control freak houd ik ervan als dingen goed georganiseerd zijn. Met name voor examens en opleidingen is dat belangrijk. In mijn rol als opleidingsmanager ben ik voor een groot deel ‘meewerkend voorman’, om goed betrokken te blijven bij de dagelijkse gang van zaken en feeling te houden met wat er speelt.”

Welke ontwikkelingen zie jij op het gebied van opleidingen, bij Het Branche Bureau?

“Sowieso is er een grote toename in de vraag naar opleidingen en examens, na de coronaperiode. Ook zien we dat de markt enorm aantrekt voor technische beroepen in de duurzame energiesector. Maar ook veilig werken is en blijft belangrijk, waardoor je ook een groei ziet in het aantal opleidingen bij VVGW. Een ontwikkeling die zich al had ingezet en nu verder doorzet, is de groei in het aantal
e-learnings, ook bij ons. En in het algemeen een toename van webinars, online trainingen. Een nieuwe trend is ‘Blended Learning’: Je zit niet meer alleen in de klas bij docent maar neemt de leerstof op  verschillende manieren tot je.”

Wat zou je graag willen?

“Ik zou graag willen dat er bij opleidingen nog meer interactie plaatsvindt met de student, vooraf en achteraf. Dat is niet alleen leuk maar kan ook heel functioneel en doeltreffend zijn. Hoe leuk zou het zijn, om van tevoren een inspirerend filmpje van jouw eigen docent te krijgen, met alvast wat inlees werk of een ander tipje van de sluier. Er zijn al ideeën binnen Het Branche Bureau om dit verder uit te werken. Persoonlijk contact is super belangrijk voor het netwerk, ook ná de opleiding. Hoe persoonlijker, hoe eerder mensen elkaar opzoeken, helpen en hun netwerk verder uitbreiden. Wij stimuleren echt de verbinding met elkaar. Zelf hebben wij altijd persoonlijk contact met de cursisten, uit naam van onze opdrachtgevers. Voor verenigingen en stichtingen is dat heel belangrijk, ook voor het vergroten van de achterban en om daar het contact mee te blijven houden. Bij een doorsnee  opleidingscentrum heb je dat niet. Daar doen de kandidaten hun examen en daarna zie je ze nooit meer terug. Dat is zonde!”

 

 

Andere cases