Kom naar de Open Energiedag op 11 september 2021

09 aug 2021

Dit jaar wordt voor het eerst de Open Energiedag georganiseerd: op 11 september 2021 kunt u op bezoek bij een zonnepark, windpark, bodemenergiesysteem, warmtenet of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Deze projecten openen die zaterdag de deuren voor het publiek.

Er wordt veel gesproken over het klimaatakkoord, de energietransitie en duurzame energie. Ook de inwoners van Nederland zijn bezig met de verduurzaming van bijvoorbeeld hun woningen of krijgen daar binnenkort mee te maken. Want Nederland gaat de komende jaren steeds meer duurzame energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met bodemwarmte, windturbines, zonnepanelen, met warmtepompen of uit water. Er zijn al vele mooie ontwikkelingen op dit gebied, maar voor sommige mensen is dit misschien nog een ver-van-mijn-bed-show; daarom wordt de Open Energiedag georganiseerd!

Kom kijken bij een voorbeeldproject in uw buurt
Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dat werkt. Op tientallen locaties door heel Nederland zetten producenten de deuren naar hun projecten open om iedereen uit heel Nederland te ontvangen, rond te leiden en uitleg te geven. Meer informatie over de deelnemende locaties is te vinden op Daarkrijgjeenergievan.nl Er komen nog steeds nieuwe locaties bij, dus houd deze website in de gaten.

Over de Open Energiedag
De Open Energie Dag is een initiatief van De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), samen met verschillende brancheorganisaties, waaronder onze opdrachtgevers Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergie. Stichting Warmtenetwerk en Geothermie Nederland zijn partner van De Open Energiedag. Het evenement is een onderdeel van een bredere campagne waarbij producenten van duurzame energie laten zien hoe zij werken aan de energieopwekking van de toekomst. De campagnewebsite vindt u hier .

Wij vinden dit een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen meerdere organisaties binnen het domein duurzame energie. Samen heb je meer impact en bereik je eerder een gemeenschappelijk doel, namelijk het creëren van draagvlak voor de energietransitie.

Namens de deelnemende brancheverenigingen hopen wij op uw komst naar de Open Energiedag!

Ander nieuws