KVAN Branding en communicatiestrategie

22 okt 2021

Vanaf 2019 hebben wij de samenwerkingspartners Koninklijke Vereniging voor Archivarissen Nederland (KVAN) en Stichting Brain (Archiefinstellingen) begeleid in hun strategische zoektocht naar een  visie op de communicatie van de organisaties. Op 1 januari 2021 zijn KVAN en Brain gefuseerd en gaan verder onder de naam KVAN. 

De opdracht
Ontwikkel een heldere mission-statement en merkbelofte voor de nieuwe vereniging KVAN.

De probleemstelling
De archieffunctie is aan het veranderen. Door de digitalisering is er de laatste jaren een nieuwe dynamiek rondom informatiebeheer ontstaan en speelt de vraag welke rol de vereniging hierin inneemt. Met de nieuwe archiefwet komt er een herschikking van informatie en is de kwaliteit van de archivering niet automatisch gegarandeerd.

Aanpak
In een workshop met het bestuur hebben we het Brand Thinking Canvas gebruikt om te komen tot een duidelijke merkbelofte. Dat begon bij de merkvisie, missie en waarden waarmee de vereniging zich onderscheidt van de rest.
Samen met onze leden staan we voor duurzame toegang tot informatie voor iedereen. Nu en in de toekomst.
De merkbelofte hebben wij verder uitgewerkt in een strategisch communicatieadvies en vertaald naar een heldere briefing voor de vormgevers van het nieuwe logo.

Design, het merk bouwen
Sterke merken onderscheiden zich door het verhaal dat het merk vertelt. Het gaat over merkidentiteit: wie je wilt zijn en wat je in de wereld wilt betekenen. Aan het design lagen de volgende uitgangspunten ten grondslag.

  • Bewaren, ordenen en ontsluiten van informatie
  • Bundelen & delen van kennis en mensen
  • Transparantie en toegankelijkheid
  • Tijdlijn een ver leden, heden en toekomst
  • Bouwen (archief bouwen en bouwen aan relaties)
  • Verband en verbinding leggen
  • Autoriteit op het gebied van de archiefsector

De ontwerpers hebben hieruit het concept van ‘the sliding doors’ ontwikkeld;
Achter elke deur vind je weer nieuwe informatie,  een ‘ongoing proces’, toegankelijk en transparant.

De payoff
Koninklijke Vereniging voor Archivarissen Nederland, is veranderd in Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland.

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit project, branding of aan de slag met uw communicatiestrategie? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00. 

Andere cases