KVAN goes digital!

21 apr 2021

Jaarlijks organiseren wij voor onze opdrachtgever KVAN de Archiefdagen. Een groots, meerdaags congres voor de gehele archiefbranche. Het congres wordt altijd goed bezocht door archiefprofessionals uit het hele land.

Voor 2021 is het te onzeker wanneer er weer fysieke evenementen kunnen plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur van KVAN besloten uit voorzorg te kiezen voor een nieuwe opzet.

Online inspiratie en ontmoetingen
In plaats van een fysiek congres worden er maandelijks digitale inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. Op 12 april jl. was dat een interactieve sessie met Eric Kokke en André Plat met als thema ‘KNVI en het belang van ICT, DIV en bibliotheken voor de archiefwereld’.

Tijdens de sessie werden de trends die aansluiten bij het thema archivering vanuit het perspectief van de achterban van KNVI, zoals ICT, DIV en bibliotheken besproken. Aan bod kwam onder meer het belang van samenwerking op deze terreinen, waarbij ook de valkuilen werden besproken. U kunt de sessie hier terugkijken.

Kennis delen en contact met collega’s
Door de nieuwe opzet van de Archiefdagen wordt het delen van kennis en het contact met collega’s uit de branche tóch mogelijk gemaakt. Samen met KVAN is er een jaarplanning opgesteld rondom de thema’s van de Archiefdagen, die nu over het jaar verspreid online plaatsvinden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Archiefdagen of het organiseren van uw eigen online evenement? Kijk dan hier of neem contact met ons op via [email protected] of 035 – 694 28 78.

Andere cases