Nieuw platform Bodemenergie Nederland – van strategie tot uitvoering

18 jun 2021

Bodemenergie is een belangrijke pijler voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. In Nederland zijn er drie toegewijde organisaties die de toepassing van bodemenergie bevorderen. Sinds mei 2021 zijn deze op één gezamenlijk platform verenigd.

Belangenbehartiging voor de hele keten
De drie organisaties zijn: Branchevereniging Bodemenergie, Gebruikersplatform Bodemenergie en Kennisplatform Bodemenergie. Samen behartigen deze organisaties de belangen van de gehele keten. Van leveranciers tot eindgebruikers en van ontwerpers en technisch adviseurs tot gemeenten en woningcorporaties. 

Vanuit bovengenoemde organisaties, die ieder een deel van de bodemenergieketen vertegenwoordigen vanuit hun eigen identiteit, ontstond de behoefte om de verschillende doelgroepen en stakeholders veel meer met elkaar te verbinden.

Van strategie tot uitvoering
Wij hebben hiervoor opnieuw gekeken naar de doelstellingen, strategie en positionering van de organisaties en samen met alle partijen een plan uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van het plan was de ontwikkeling van een dit nieuwe platform, dat Het Branche Bureau in samenwerking met Strictly Digital heeft gerealiseerd.

Samen voor de energietransitie
De websites van de drie samenwerkende organisaties zijn samengebracht onder de paraplu van Bodemenergie Nederland. Hierdoor is alle informatie over bodemenergie voortaan te vinden op één plek. Tevens is het zo voor iedereen duidelijker dat deze organisaties samen de gehele keten in Nederland vertegenwoordigen. Binnen het platform blijven de drie organisaties hun eigen identiteit en ook hun specifieke functies behouden:

  • Branchevereniging Bodemenergie is er voor én door de bodemenergiebranche. De branchevereniging behartigt de belangen van de gehele sector. Dit zijn met name de leveranciers, grondboorbedrijven, installatietechnische bedrijven, exploitanten en adviesbureaus.
  • Gebruikersplatform Bodemenergie is er om eindgebruikers van bodemenergiesystemen, zoals gebouwenbeheerders en facility managers, te helpen bij de optimalisatie van hun WKO-systemen.
  • Kennisplatform Bodemenergie is het centrale orgaan voor het delen van kennis over bodemenergie en onderzoeken. Hiermee richt het platform zich met name op alle professionals uit de branche, overheden en kennisinstellingen met o.a. onderzoeksprojecten en de Kennisbank (Wiki Bodemenergie).

Het gezamenlijke doel is om de verantwoorde inzet van bodemenergie in de gebouwde omgeving te bevorderen ten behoeve van de energietransitie.

Kennis borgen en delen
Op www.bodemenergie.nl wordt alle kennis over bodemenergie op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Naast algemene informatie over bodemenergie als duurzame energiebron vinden professionals, overheden en eindgebruikers van bodemenergiesystemen er specifieke informatie. Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, certificering en kennisprojecten.

Opleidingen
Gezien de groei van de duurzame energiebranche worden goede opleidingen ook steeds belangrijker. Voor Branchevereniging Bodemenergie faciliteren wij de opleidingen ten behoeve van de certificering die verplicht is om werkzaam te zijn binnen de branche. Op de website vindt u ons actuele opleidingsaanbod en uitgebreide informatie.

Webinars, evenementen en updates
Samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie organiseren wij regelmatig webinars over specifieke onderwerpen die van toepassing zijn op WKO-systemen voor gemeenten, woningcorporaties en gebouwenbeheerders. Een actueel overzicht van deze en overige evenementen wordt bijgehouden op de website. Ook vindt u hier regelmatig nieuwsupdates vanuit de verenigingen en de branche.

Meer informatie
> Nieuwsgierig? Bezoek de website: www.bodemenergie.nl en voeg deze toe aan uw favorieten. 

Heeft u vragen over dit specifieke project of heeft u zelf een vraagstuk op het gebied van positionering of communicatiestrategie? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00. 

Andere cases