Eventmanagement Archiefdagen

20 jun 2022

Netwerken, kennisdelen en ontmoeten is een van de acitviteiten van KVAN. Jaarlijks komen de archiefprofessionals bijeen tijdens het tweedaagse event De Archiefdagen. Het event wordt georganiseerd rondom een centraal thema.

HBB heeft de volledige organisatie en communicatie verzorgd. 

Het Thema Archiefdagen 2022: De waarde(n) van de archivaris

In de praktijk krijgt de archivaris te maken met de legitieme, maar soms tegenstrijdige rechten en belangen van werkgevers, bestuurders, eigenaars, personen die in de stukken worden genoemd en voormalige, huidige en toekomstige gebruikers. Hoe ga je daarmee om?
Dat is de kernvraag voor de Archiefdagen 2022.  De Archiefdagen zullen laten zien hoe de waarde van de archivaris voor de samenleving samenhangt met de waarden van het vak.

Meer dan 600 bezoekers
Met meer dan 600 bezoekers, 6 keynotesprekers, workshops, een sponsormarkt en een diner met 120 gasten, kon er worden teruggekeken op een succesvol evenement.

Heeft u vragen over dit specifieke project of wilt u een event laten organiseren? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00.

Andere cases