Nieuwe website Vexpan

11 mrt 2022

Vexpan, hét Platform voor Parkeren Nederland, heeft met trots de nieuwe website gelanceerd aan de leden. Wij hebben dit hele traject begeleid en Bubblefish is verantwoordelijk voor design en webdevelopment. 

Aanleiding
Vexpan stelt zich ten doel alle branchegerichte informatie rondom het thema parkeren te verzamelen en onder aandacht van de verschillende doelgroepen te brengen. De huidige informatievoorziening voldoet niet meer: de structuur is niet eenduidig en de themagerichte indeling is niet overzichtelijk. Bovendien vraagt de huidige techniek veel maatwerk en dat brengt op termijn toenemende kosten en security risico’s met zich mee. De site is acht jaar oud.

Opdracht
De doelstellingen bij deze site zijn:
– Verbeteren positionering van Vexpan als kennisinstituut
– Vernieuwen informatiestructuur
– Informatie voor alle doelgroepen eenvoudig en inzichtelijk
– Beheer vereenvoudigen, toekomst vast inrichten

Aanpak
Vooraf is eerst onder de leden van Vexpan een onderzoek gedaan om te weten waar hun behoeften liggen. Om de breedte van Vexpan uit te stralen is het kleurenpalet van de huisstijl uitgebreid. Op basis hiervan heeft Bubblefish een webdesign gepresenteerd om vervolgens de site, gebaseerd op WordPress, te bouwen.

Startpagina: Vexpan méér dan parkeren
Op de startpagina zie je in één oogopslag waar Vexpan voor staat. En dat is meer dan voor parkeren alleen. Het gaat ook om de transities in de sectoren mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. We etaleren hier ook wat er gebeurt in de verschillende teams en werkgroepen die de branchevereniging heeft. Zoals het Expertteam. De premium partners zijn hier zichtbaar met logo.

Kennis makkelijk vinden en delen
De belangrijkste uitbreiding van de site is de thematisering van actuele onderwerpen. De kennis en informatie wordt beter en leesbaarder gepresenteerd en is nu vindbaar met zoekfilters en zoekfuncties. Dit geldt ook voor het nieuws. Bij de thema’s bieden we ook context. Bovendien is hier weer de optie om kennis te delen of om vragen te stellen. De site is ook responsive en werkt beter op mobiel.

Toegankelijker
Met meer en ander kleurgebruik én de functionaliteiten is de site, de branchevereniging en het in contact komen met leden veel toegankelijker. Daarnaast worden de evenementen aantrekkelijker en meer uitnodigend geëtaleerd. Hierbij is de praktische informatie overzichtelijk gerubriceerd. Alle pagina’s zijn deelbaar en bevatten call to actions met de uitnodiging betrokken te zijn of om kennis te delen.

Een hoop verbeteringen waarmee Vexpan blij is.

Meer informatie
Wilt u het resultaat zien? Bezoek dan de website: www.vexpan.nl 

Heeft u vragen over dit specifieke project of heeft u zelf een nieuwe website nodig? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00.

Andere cases