Van duurzaam denken naar doen!

14 apr 2023

Brancheorganisaties kunnen als platform voor collectieve samenwerking goed het heft in handen nemen, als ze dat al niet doen, op het gebied van duurzaamheid. Verenigingsmanagementbureaus en brancheorganisaties kunnen van elkaar leren over ‘Van duurzaam denken naar doen’. Vanuit het onderlinge overleg van verenigingsmanagementbureaus kwam een uitnodiging voor de LeJeune Branchedag 2023 met als titel ‘Van duurzaam denken naar doen’. 

Deze verenigingen hebben een enorm bereik: immers achter de leden gaan ook hele netwerken schuil. De transitie heeft leiderschap nodig. In de film The decade of Action die wordt getoond is de boodschap; ‘zij die de power hebben, mogen zich laten aanspreken op hun verantwoordelijkheid om leiderschap te tonen in de transitie’.

Tijdens het debat werden meerdere panelleden bevraagd met als overkoepelende titel: De brancheorganisatie als versneller van duurzaamheidsinitiatieven. Ook hier was de conclusie, dat het vooral een kwestie van leiderschap is: brancheorganisaties kunnen via dienend leiderschap, schetsen van perspectief en ook stellen van grenzen op een bepaald moment versnelling teweegbrengen. Daarnaast komen de volgende aandachtspunten naar voren:

  • Leden nog meer vanuit het klantperspectief laten kijken;
  • Voorlichting geven vanuit de brancheorganisatie wat verduurzamen betekent voor een lidbedrijf;
  • Zet kleine stapjes zodat het behapbaar blijft;
  • Brancheorganisaties mogen meer het voortouw nemen in aanpassing wet- en regelgeving;
  • Meer naar de waarde(keten) kijken en samenwerking zoeken tussen verschillende brancheorganisaties;
  • Aansluiten bij de intrinsieke drijfveren van de bij de brancheorganisaties aangesloten ondernemers.

Ook samen met onze brancheorganisaties worden stapjes gezet in het versnellen van duurzaamheidsinitiatieven. Gevraagd en ongevraagd helpen we elkaar verder op de weg van verduurzaming.

Ander nieuws