Ledenwerving: Vereniging SPOT groeit

26 mei 2021

SPOT komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. De vereniging is in de eerste helft van 2021 met 40 nieuwe leden gegroeid naar ruim 150 leden. 

De branchevereniging werkt in een bedrijfstak waarin het maatschappelijk belang toeneemt en (levens)kwaliteit steeds belangrijker wordt.

Rol van Het Branche Bureau
Voor SPOT verzorgt Het Branche Bureau de backoffice, de informatievoorziening richting de leden over belangrijke ontwikkelingen in de branche en stellen wij handzame modeldocumenten op. Daarnaast organiseren wij trainingen en bijeenkomsten.

Bovendien  verzorgen wij de externe communicatie richting de diverse doelgroepen en stakeholders. In samenwerking met Strictly Digital hebben wij een Google Adwords campagne gevoerd. De ambitie van de vereniging is deze groei door te zetten.

Meer weten?
Heeft u vragen over ledenwerving? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00.  

 

Andere cases