Ledenwerving: Vereniging SPOT groeit

26 mei 2021

SPOT komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. Een bedrijfstak waarin het maatschappelijk belang toeneemt en (levens)kwaliteit steeds belangrijker wordt. Voor SPOT verzorgt Het Branche Bureau de backoffice, de informatievoorziening richting de leden over belangrijke ontwikkelingen in de branche, stellen wij handzame modeldocumenten op, organiseren wij trainingen en bijeenkomsten en verzorgen wij de externe communicatie richting de diverse doelgroepen en stakeholders.

De vereniging is in de eerste helft van 2021 met 40 nieuwe leden gegroeid naar ruim 150 leden!

Andere cases