Verkiezingen…..en toen? | Blog

06 dec 2023

De afgelopen dagen ben ik, Marco, als verenigingsmanager wat vaker in Naarden geweest. Dit na hele hectische weken zoals we die altijd in het najaar hebben. Bestuursvergaderingen, werkgroepen, ALV’s en begrotingen. Dit alles met de benodigde voorbereidingen en samen met externe mensen, om 2024 voorbereid in te gaan. Op 22 november had ik in ieder geval een leuke afleiding met de verkiezingen en de uitslagenavond. Hoe was dat voor jullie?

Zelf volg ik altijd alle actualiteiten rondom de politiek en dan is zo’n verkiezingsavond voor mij de krent in de pap. De verrassende uitkomst kan niemand ontgaan zijn. De impact voor onze klanten en in mijn geval voor Bodemenergie NL en Vereniging Warmtepompen, wordt in ieder geval flink. Ongeacht hoe de formatie uiteindelijk plaats gaat vinden.

Het Klimaatfonds van 37 miljard komt ter discussie te staan en daarmee mogelijk ook alle transitiemaatregelen. Dit heeft dan ook gevolgen voor stimuleringsprojecten, subsidies en ontwikkelplannen. Het is echter niet ondenkbaar dat we toch een meer links georiënteerd kabinet krijgen. In dat geval kun je discussiëren wanneer de verenigingen, onze klanten dus, meer bestaansrecht hebben. Bij rechts of links?

Op dit moment gaat er veel vanzelf met betrekking tot de transitie. Vorig jaar zijn er 110.000 warmtepompen verkocht en dit jaar 170.000. Dat zijn cijfers waar een commerciele organisatie van smult. Onze verenigingen Warmtepompen en Bodemenergie NL hebben daar zeker een bijdrage aan geleverd en daarmee is hún bestaansrecht zeker bevestigd.

Bij een meer rechts kabinet zijn onze brancheverenigingen echter veel meer van belang omdat de markt zich dan niet meer als vanzelf ontwikkelt. Mede door het eerder genoemde wegvallen van subsidies en stimuleringsprojecten.
De beiden verenigingen kunnen in dat geval nog beter hun bestaansrecht bewijzen. Gefaciliteerd door Het Branche Bureau gaan de verenigingen met veel vertrouwen ook een eventuele rechtste toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Voor meer informatie
Meer weten over ondersteuning in verenigingsmanagement? Neem contact op met Marco van der Helm via [email protected]

Ander nieuws