Verlenging tijdelijke wet voor digitale ALV’s tot 1 april 2023

02 feb 2023

Al sinds maart 2020 is de tijdelijke wet voor digitale ALV’s van kracht. Deze is tussentijds verlengd tot 1 april 2023.

De tijdelijke wet is in het leven geroepen om verenigingen en stichtingen meer mogelijkheden te geven voor de organisatie van en besluitvorming tijdens de ledenvergaderingen.

Wat is er geregeld?
Samengevat is het volgende geregeld:

  • ALV’s en bestuursvergaderingen kunnen volledig digitaal worden georganiseerd;
  • de jaarverantwoording kan door het bestuur van een vereniging of stichting met maximaal 4 maanden worden uitgesteld, zonder dat instemming van de Algemene Vergadering of een ander bevoegd orgaan nodig is;
  • besluiten in volledig elektronische vergaderingen die in strijd met de statuten op of na 16 maart 2020 hebben plaatsgevonden blijven onder voorwaarden geldig.

De wet bevat ook nog enkele bepalingen die voor andere rechtspersonen, zoals de NV en de BV, relevant zijn maar die worden in deze notitie buiten beschouwing gelaten.

Wilt u meer weten?
>
Download de Notitie Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de tijdelijke wet. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00.

Ander nieuws