Vexpansie

15 mrt 2021

Vexpansie is het officiële ledenmagazine van Vexpan, maar ook hét vakblad voor de professional in parkeren. Vexpansie komt mede tot stand door een redactiecommissie. Vanuit Hét Branchebureau wordt de commissie professioneel ondersteund door een eindredacteur. Naast de eindredactie zijn wij ook verantwoordelijk voor de vormgeving van het blad.

Andere cases