Wijzigingen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

31 mei 2021

Op 1 juli a.s. treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet stelt een aantal nieuwe eisen aan verenigingen en stichtingen op het gebied van toezicht, stemverhoudingen en continuïteit, die in een eerstvolgende statutenwijziging moeten worden meegenomen.

De belangrijkste wijzigingen voor stichtingen en verenigingen worden in deze notitie toegelicht.

Voor een groot aantal verenigingen en stichtingen hebben we een WBTR-check uitgevoerd, waarmee we in kaart brengen in hoeverre de statuten aan de WBTR voldoen. Met de uitkomsten en aanbevelingen kort maar krachtig verwoord in een overzichtelijk document.

Wilt u de statuten van uw vereniging of stichting ook laten toetsen? Neem dan contact met ons op, Onze juridische specialisten helpen u graag verder!

Ander nieuws