Zet ook de knop om: dag tegen gas

28 mrt 2022

Wat kunnen wij doen voor het klimaat? Op 27 maart is in navolging op het wereldwijde ‘Earth Hour’ voor het eerst de Dag tegen Gas georganiseerd in Nederland. Dat was een groot succes. Inmiddels heeft Rijksoverheid ook een landelijke campagne gestart: Zet ook de knop om!

Bij HBB zetten wij ons in voor verenigingen en stichtingen, die betrokken zijn bij de energietransitie. Zo werken wij samen met verschillende opdrachtgevers die zich richten op Duurzaamheid en Klimaat, zoals Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, Stichting Warmtenetwerk, Geothermie Nederland en Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK).


Cijfers in infographic
Geothermie Nederland heeft deze maand de jaarlijkse productiecijfers van aardwarmte geproduceerd. Het gebruik van aardwarmte levert op dit moment een besparing op van meer dan 181 miljoen m3 aardgas per jaar. Dit staat gelijk aan het gebruik aan aardgas voor een stad met de omvang van Eindhoven. Dat betekent alles bij elkaar dus nu al een aanzienlijke besparing van de CO2-uitstoot. Er zijn veel meer putten op veel meer plaatsen nodig om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren. Hiermee worden we ook snel minder afhankelijk van aardgas. Geothermie Nederland pakt met haar leden de uitdagingen in de groeiende aardwarmtesector op.

Elektrisch rijden
Ook onze klant Vexpan, Platform voor Parkeren, draagt bij aan de energietransitie. Eind 2021 was het aandeel volledig elektrische personenauto’s in Nederland 2%. Om de overstap gemakkelijker te maken voor de automobilist is een goede landelijke dekking aan laadpalen nodig. Dit zal steeds meer gecentraliseerd worden op laadpleinen en in parkeergarages. Vexpan zet zich hiervoor samen met het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat in. Dit thema staat ook op het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven dat 12 april aanstaande wordt gelanceerd met samenwerkingspartners.

Energietransitie vraagt om meer deskundigheid
Iedereen heeft te maken met de energietransitie. Bewoners, gemeenten en bedrijven. In sectoren als industrie, mobiliteit en bebouwde omgeving zijn grote stappen te nemen richting CO2-reductie. Maar welke zijn de juiste? Het is noodzakelijk dat er meer energiedeskundigen komen om organisaties bij te staan in de transitie. In onze opleidingstak is PHOE (Post Hoger Onderwijs Energiekunde) al 35 jaar het centrum opleidingen in energie. PHOE biedt afgestemde (incompany) programma’s aan voor iedereen die werkzaam is op het gebied van energie, de nieuwe omgevingswet en verduurzaming. Zoals medewerkers van gemeenten en overheden, adviseurs, vergunningsverleners en technische dienstverleners. Afgelopen maand stond een advertentie in een bijlage van het Financieel Dagblad over energietransitie.

Wat kun je zelf doen?
Kijk op dagtegengas.nu wat je zelf dagelijks kunt doen om energie te besparen als bedrijf of huishouden. Of op zetookdeknopom.nl 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via [email protected]Of bel ons op 035 – 542 74 00.

Ander nieuws